WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁÓDŹ

Firma wykonuje wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości dla różnych celów. Pomagamy w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, a także w kompletowaniu dokumentacji dotyczącej nieruchomości niezbędnej w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Przedmiot wyceny

– nieruchomości gruntowe niezabudowane,

– nieruchomości gruntowe zabudowane,

– nieruchomości lokalowe,

– ograniczone prawa rzeczowe.

Zakres świadczonych usług:

– dla zabezpieczenia kredytu,

-dla ustalenia ceny kupna-sprzedaży,

-dla potrzeb  budowy, remontu, modernizacji,

-w celu zniesienia współwłasności.

Podmioty dla których świadczymy usługi:

– osoby fizyczne,

– osoby prawne,

– banki,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– uczelnie.

Koszty sporządzenia wyceny:

Koszty ustalane są zawsze indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, lokalizacji nieruchomości, a także wydatków niezbędnych do wykonania wyceny (skompletowania dokumentacji, konieczności poniesienia dodatkowych opłat).