DOKUMENTY

LOKAL

(mieszkalny, użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • Nr księgi wieczystej,
 • Podstawa nabycia (akt notarialny, nabycie spadku lub dział spadku, wykup od spółdzielni)
 • Przy zakupie od dewelopera:
  • Umowa z deweloperem,
  • Prospekt informacyjny,
  • Rzut lokalu

BUDYNEK MIESZKALNY

 • Nr księgi wieczystej,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Mapa zasadnicza,
 • Rzuty kondygnacji budynku,
 • Dla nowych budynków pozwolenie na użytkowanie,
 • Kosztorys prac remontowych lub budowlanych dla celu remontu lub budowy.
 • Pozwolenie na budowę, dziennik budowy i projekt budowlany w przypadku nieruchomości w budowie.

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

 • Nr księgi wieczystej,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Mapa zasadnicza,
 • Przeznaczenie działki w planie miejscowym/studium lub decyzja o warunkach zabudowy.

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Zakres wymaganych dokumentów ustalany jest zawsze indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości oraz celu wyceny.