Kiedy jest potrzebna wycena nieruchomości w Łodzi

 

Najczęściej wycena nieruchomości będzie potrzebna, gdy chcemy kupić nieruchomość (mieszkanie, dom, działkę budowlaną) za pomocą kredytu. Banki w bardzo indywidualny sposób podchodzą do tematu wyceny. Nie każdy bank wymaga wyceny do każdego rodzaju nieruchomości. Najczęściej banki nie wymagają wyceny przy zakupie mieszkania. Niemniej jednak jest to kwestia bardzo indywidualnie traktowana przez banki i starając się o kredyt hipoteczny zawsze należy się dowiedzieć, czy konieczna będzie wycena nieruchomości, czy też nie.

Wycena nieruchomości

wymagana jest nie tylko gdy staramy się o kredyt hipoteczny, ale także w sytuacji:

– sądowego zniesienia współwłasności,
– wywłaszczenia nieruchomości,
– ustalenia opłaty adiacenckiej,
– dla potrzeb księgowych, w celu ustalenia wartości godziwej,
– w celu wniesienia nieruchomości aportem do spółki.

Kto może wyceniać nieruchomość?

Jeśli okaże się, że bank lub jakaś inna instytucja wymaga od nas wyceny nieruchomości, zastanawiamy się kto robi takie wyceny? Otóż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wycenę nieruchomości może sporządzać jedynie rzeczoznawca majątkowy. Aktem prawnym, który reguluje zawód rzeczoznawcy majątkowego jest „Ustawa o gospodarce nieruchomościami”. Z ustawy tej wynika, że rzeczoznawcą może być osoba, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– nie była karana za przestępstwo przeciwko:

  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • wymiarowi sprawiedliwości,
  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • lub za przestępstwo skarbowe;

– posiada wyższe wykształcenie,
– ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
– odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
– przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne zakończone egzaminem dającym uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Jak widać lista wymagań wobec rzeczoznawców majątkowych jest dość długa, w wynika to z faktu, że rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego.

Wycena nieruchomości Łódź >>

No Comments

Post A Comment