Co to jest operat szacunkowy?

 

Gdy mamy już pewność, że potrzebujemy wyceny nieruchomości i wiemy, że może ją wykonać tylko rzeczoznawca majątkowy, teraz czas na odpowiedź w jakiej formie jest robiona. Wycena, którą możemy przedstawić w banku, w urzędzie u notariusza, czy też w sądzie musi być sporządzona pisemnie w formie operatu szacunkowego. Jest to dokument urzędowy, który może być wykorzystany tylko do celu, dla którego został sporządzony. Warto wiedzieć, że operat jest ważny dwanaście miesięcy od daty sporządzenia. Zakres merytoryczny operatu określony jest w rozdziale 4 § 56. 1 „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego”. W paragrafie tym wyszczególnione jest punkt po punkcie, jakie informacje powinny być zawarte w operacie szacunkowym:

– przedmiot i zakres wyceny;
– cel wyceny;
– podstawa formalna wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
– ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
– opis stanu nieruchomości;
– wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
– analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
– wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
– przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Jak widać katalog informacji, które powinny znaleźć się w operacie szacunkowym jest dość długi, zatem gdy widzimy operat szacunkowy, który zawiera zaledwie kilka kartek, możemy przypuszczać, że raczej nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i może być zakwestionowany przez instytucję, dla której został sporządzony. Szczegółowa zawartość operatu szacunkowego skutkuje tym, że nie jest to tani dokument. Ceny operatów wahają się od 450 zł za wycenę mieszkania do około 1000zł za wycenę domu. Jeśli operat wykonany jest dla nieruchomości komercyjnej: magazynu, biurowca, kamienicy, kwota za operat może wynieść nawet kilka tysięcy złoty. Zatem cena operatu zależna jest od rodzaju wycenianej nieruchomości oraz celu dla jakiego operat jest wykonywany.

OPERATY SZACUNKOWE ŁÓDŹ >>

No Comments

Post A Comment