CERTYFIKATY

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego

Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych